საკრებულოს თავმჯდომარე

საკრებულოს თავმჯდომარე

თამაზი ბალაშვილი — საკრებულოს თავმჯდომარე

დაბადებული 1980 წლის 3 აგვისტოს. 1997წელს დაამთავრა ახალგორის საშუალო სკოლა. 1998წელს ჩაირიცხა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების ფაკულტეტზე , რომელიც დაამთავრა 2003 წელს.

2006 წლიდან არის ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი. 2006-2014 წლებში იყო ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე,ხოლო 2014 წლის 4 აპრილიდან არის ახალგორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე.