საკრებულოს აპარატის თანამშრომლები

საკრებულოს აპარატის თანამშრომლები

თეა ბერიანიძე — სამდივნო განყოფილების უფროსი. ტელ.: 877 95 32 34
სოფიო ბაშარული — სამდივნო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი. ტელ.: 877 95 32 36
ნინო ოდიშვილი — საორგანიზაციო განყოფილების უფროსი
მაია დოლიშვილი — საორგანიზაციო განყოფილების მთავარი სპეციალისტი. ტელ.: 877 95 32 35